Młodzieńcze – korzystaj z każdej chwili – danego ci czasu.
Dni przemijają i ty przeminiesz.
Popatrz na pola – mróz połyskuje soplami: biało, zimno i okrutnie,
a niedawno trawy były zielone.
I ty i ja jesteśmy gałęziami jednego drzewa,
które się pochyla…

Tsu Yuh (IV w. n.e.)

Karate-Jutsu-Fudo

Przesłanie

Przesłaniem Karate-Jutsu-Fudo jest praktyka doprowadzająca ucznia do otwartości na: czystość, prostotę i współczucie. Twórcą systemu i założycielem szkoły K-J-F jest Marek Sławomir Sieradzki. Praktyka ta jest wynikiem doświadczeń / z zakresu sztuki współczucia – ai-jutsu, umysłu – kin-chinō, ćwiczeń ciała – kata-keiko-taisō oraz sztuki walki nazwanej przeze mnie K-J-F / nagromadzonych w okresie ponad trzydziestu lat mojej pracy nad sztuką i dyscypliną duchową opartą na Zen - Tai - Chi - Ichi. Wsparta o naturalne możliwości ludzkiego ciała i umysłu dyscyplinująca forma zajęć sprzyja koncentracji, rozwija praktyczną pamięć – doprowadzając do harmonii z naturą. Zen - Tai - Chi - Ichi – to praktyka podbudowująca, która prowadzi do nie szkodzenia naturze – a więc wszystkim formom życia na Ziemi.

 

Praktyka K-J-F:

  • sprzyja harmonijnemu rozwojowi,
  • wpływa na koncentrację, równowagę i samodyscyplinę,
  • rozwija gibkość, sprężystość, instynkt samozachowawczy,
  • koryguje zaburzenia aparatu ruchu,
  • poprawia wydolność ogólną organizmu – jego witalność,
  • uczy samoobrony i współdziałania w grupie,
  • sprzyja lepszemu wyobrażeniu rytmu życia, podbudowując tym samym praktyczne możliwości kompozycji z otaczającym nas światem...

 

Praktyka Jutsu jest poświęceniem czasu Drodze.
Jest to światło wobec ślepoty i nędzy zła.

Sensei Marek Sławomir Sieradzki