Aktualności

Aqualine-kjf zachęca do udziału w nauce pływania na pływalni BOSiR Białystok ul.Włókiennicza 4

Zaawansowanych zapraszam na doskonalenie stylistyki pływania-Basen 25m/Środa i Sobota 19.15 / Czwartek-Piątek 19.15 i 20:00
/a początkujących na naukę pływania na-Brodzik / Sobota-Niedziela 14.45/

Zapraszam dzieci i młodzież w wieku 6 - 14 lat na zajęcia Autorskiej Szkoły Karate-Jutsu-Fudo w  I LO ul.Brukowa 2 /Sobota-Niedziela 10-11.30 gdzie prowadzę trening rozwoju wszechstronnego i koordynacji gibkościowej.